Məhsulun adı Vedibasar Pinot
qırmızı kəmturş şərab
Məhsulun növü Şərablar
Məhsulun kodu 4760039406421

Tündlüyü: 12,4%
Şəkərliyi: 4-18 q/dm³
Həcmi: 0,75 litr
Tünd yaqut rəngli qırmızı şərab Pino üzüm sortundan hazırlanıb. 
Saxlama temperaturu 10-15 °C.DİGƏR MƏHSULLAR