Məhsulun adı Qəbələ ağ kəmşirin
Məhsulun növü Şərablar
Məhsulun kodu

Tündlüyü 10-12%
Şəkərliyi: 30-50 q/dm3
Həcmi: 0,75 L
 
Böyük Qafqazın cənub-qərb hissəsinin dağətəyi ərazisində yerləşən Qəbələ rayonunun Qaş mikrozonasında yetişdirilən Ağ Muskat və Rkasiteli üzüm sortlarından hazırlanıb.DİGƏR MƏHSULLAR