Məhsulun adı Basarkeçər qırmızı kəmşirin
Məhsulun növü Şərablar
Məhsulun kodu 4760039404007

Tündlüyü: 10 - 12% 

Şəkərliyi: 18-45 q/dm3

Həcmi: 0,75 litr

 

Kaberne Sovinyon, Saperavivə Pino üzüm sortlarındanklassik texnologiya əsasındahazırlanmışdır. Şərab tünd-yaqut rəngi, dad dolğunluğu, harmonikliyi və yüksəkekstraktivliyi ilə xarakterizəolunur.DİGƏR MƏHSULLAR