Məhsulun adı Qəbələ qırmızı kəmşirin
Məhsulun növü Şərablar
Məhsulun kodu

Tündlüyü 10 - 12% 
Şəkərliyi: 30-50 q/dm3
Həcmi: 0,75 L
 
Böyük Qafqazın cənub-qərb hissəsinin dağətəyi ərazisində yerləşən Qəbələ rayonunun Qaş mikrozonasında yetişdirilən Kaberne Sovinyon, Saperavi və Pino üzüm sortlarından hazırlanıb.DİGƏR MƏHSULLAR